Syřané největší skupinou příjemců sociálních dávek

12:51 7.10.2017 Berlín / Německo

V Německu pobírá sociální dávky (Hartz IV) na dva miliony cizinců. Největší skupinu tvoří migranti ze Sýrie.

Žadatelé o azyl – Ilustrační foto – Albtalkourtaki – Wikimedia Commons – výřez

 

Během jednoho roku stoupl počet příjemců ssociálních dávek u cizinců o 25 procent. Počet příjemců dosáhl počtu
2 000 000 lidí. Na základě údajů Spolkového úřadu práce (Bundesagentur für Arbeit – BA) byl počet cizinců pobírajících sociální dávky 1 997 519, tedy o 25,6 procent vyšší než v polovině minulého roku.

Mezi příjemci dávek je 1,49 milionu osob práceschopných a 507 292 osob, které nelze do pracovního procesu zařadit.

Jak uvedl německý BILD, největší skupinu příjemců sociálních dávek tvoří v počtu 564 277 Syřané, jejichž počet stoupl během jednoho roku o 93 procent.

Comments

comments

občanský aktivista žijící v Berlíně autor a překladatel ze zahraničních, zejména Německých médií zakladatel facebookové skupiny  STOP ilegální migraci Profil na facebooku email: zdenek.chytra@freedomeurope.eu