[:cs]Přejeme Vám vše nejlepší do Nového roku, hlavně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, mnoho úspěchů a věřme, že ten Nový rok 2017, bude lepší, nežli léta minulá.
Nový rok je vždy začátkem něčeho nového. Bývá brán často jako začátek nějakých našich cílů a často je začátkem našich předsevzetí. A my by jsme si přáli, aby naším i Vaším předsevzetím do Nového roku bylo jedno slovo. Tím slovem je „Pravda“. Dovolte mi tedy, aby jsme Vám ještě jednou popřáli v Novém roce jen to nejlepší a vkročme do Nového roku slovy Mistra Jana Husa : „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti… Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.

Mistr Jan Hus

Autor: http://www.hussinetz.eu/huss.html, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1497087[:]

Comments

comments

Administrátorský profil, k publikování příspěvků autorů, kteří nemají profil na stránce