Opět hrozí povinné kvóty, EP spustí jednání s členskými státy

22:40 26.11.2017

Evropský parlament je připraven zahájit rozhovory s členskými státy o změnách v Dublinských dohodách, které v podstatě nahrazují nefunkční povinné kvóty na přerozdělování žadatelů o azyl. Reformy nedávají členským státům, které se brání imigranty – a to i ty ekonomické – přijímat, moc na výběr. Buď budou žadatele o azyl přijímat, nebo jim bude omezen přístup k fondům Evropské Unie.

Podle oficiálního webu EP „Zpravodajství – Evropský parlament“ poslanci ve čtvrtek 16.11.2017 schválili mandát navržený Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), parlamentní negociační tým tak nyní může zahájit rozhovory s představiteli Rady (ministrů) EU.

Změny Dublinských dohod se týkají tří zásadních bodů.

Země, do které azylant vstupuje, již automaticky nebude odpovídat za zpracování azylových žádostí

V rámci nových pravidel nebudou mít země, do kterých imigrant přijde, povinnost vyřizovat jeho žádost o azyl. Namísto toho bude žadatel o azyl na základě tzv. distribučního klíče – tedy povinných kvót – urychleně přemístěn do jedné z členských zemí.

Všechny země EU by měly přijmout spravedlivý podíl odpovědnosti za přijímání žadatelů o azyl

V rámci spravedlivého podílu odpovědnosti za přijímání žadatelů o azyl budou imigranti přerozdělováni do zemí EU podle distribučního klíče – tedy povinných kvót. K přijatému žadateli o azyl, nebo také ekonomickému imigrantovi, se připočítávají automaticky i jeho rodinní příslušníci, kteří budou do Evropy cestovat v rámci slučování rodin.

Země, které odmítnou přijmout žadatele o azyl, mohou čelit omezení přístupu k fondům EU

Členské státy, které odmítnou přijmout odpovídající podíl žadatelů o azyl, by podle poslanců měly čelit riziku omezení přístupu k evropským fondům.

Poslankyně zodpovědná za vyjednávání týkající se reformy azylového systému Cecilia Wikström uvedla:

„Nyní, když je EP připraven zahájit jednání, důrazně vyzývám Radu EU, aby v co nejbližší době přijala společný postoj, a mohlo tak začít jednání trialogu. Nový a dobře fungující evropský azylový systém by tak mohl začít fungovat co nejdříve.“

Vzhledem k politické situaci v České republice je téměř vyloučené, že se vláda v čele s Andrejem Babišem proti těmto novým reformám postaví. Firmy Andreje Babiše jsou velkými příjemci peněz z Evropských fondů a tak se dá předpokládat, že nová dublinská pravidla budou přijata.

Comments

comments

občanský aktivista žijící v Berlíně autor a překladatel ze zahraničních, zejména Německých médií zakladatel facebookové skupiny  STOP ilegální migraci Profil na facebooku email: zdenek.chytra@freedomeurope.eu

×
Ahoj!!
Jak vám můžeme pomoc?