Když holub salutuje Putinovy …………

Když holub zasalutuje Vladimíru Putinovy …………