[:cs]MARTIN SCHULZ NASTOLUJE V EU PARLAMENTU HITLEROVSKOU DIKTATURU[:]

[:cs]

13:46 05.03.2017 Brusel / Belgie
EU Poslanci v schválili úpravu pravomoci předsedy EU parlamentu. Na základě schváleného Článku 165 může předseda EU parlamentu odpojit mikrofon a „umlčet“ poslance se závadným projevem, například urážlivým nebo rasistickým. Má to ale jeden háček – definice toho, co je rasistické nebo urážlivé, není v Článku 165 jasně definováno, což dává poslancům a předsedovi EU parlamentu možnost umlčet takřka kohokoliv. Pravidlo 165 jednacího řádu využil Martin Schulz, který nechal pod nátlakem vyhodit poslance z jednacího sálu, což je v dějinách parlamentní demokracie naprostý unikát.

Projev Martina Schulze:

Nyní Vám odcituji větu, kterou zaprvé považuji za neakceptovatelnou a zadruhé bezpodmínečně trestuhodnou. To je věta kolegy Synadinose, který se dnes ráno ve vrcholné debatě o dohodě mezi EU a Tureckem vyjádřil následovně. Cituji: „Jak napsali Osmanští vědci, Turci jsou duševní barbaři opovrhující Bohem, podvodníci a špinavci. Turek je jako pes, který si hraje na hrdinu, ale když má bojovat proti nepříteli, tak uteče. Jediná efektivní cesta, jak jednat s Turky, je pěst a rozhodnost.“ To je dámy a pánové věta, která ve smyslu článku 165 jednacího řádu představuje těžké poškození hodnot základních zásad Unie. Jako okamžité opatření jsem proto nařídil, a k tomu přidávám, dámy a pánové také jako základní rozhodnutí, protože si myslím, že se zde systematicky rozmáhají pokusy překračovat červenou linii a udělat tím rasismus reprezentativním. Já jsem Vám již včera řekl: „Se mnou ne!“ Proto – na základě článku 165 jednacího řádu ve spojitosti s článkem 11, VYLUČUJI S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ POSLANCE SYNADINOSE Z JEDNÁNÍ. VYZÝVÁM VÁS…, VYZÝVÁM VÁS PANE SYNADINOS, ABY JSTE OPUSTIL SÁL. V RÁMCI OBVYKLÉHO PROCESU BUDETE VYSLECHNUT, O MÉM OKAMŽITÉM OPATŘENÍ NEEXISTUJE ŽÁDNÁ DISKUZE. Prosím Vás, aby jste opustil sál. Prosím pane Synadinos, opusťte sál. Ne, neexistuje žádná diskuse… Pane Synadinos, prosím opusťte sál. Prosím pěkně. OK. Znovu Vás vyzývám, aby jste opustil sál. OK Potom Vás mohu požádat… JÁ MOHU POŽÁDAT SLUŽBU, ABY VYVEDLA PANA SYDANINOSE ZE SÁLU. PROSÍM PĚKNĚ. Prosím opusťte sál. Pokud chcete pana Synadinose doprovodit, nemohu Vám v tom zabránit. Na shledanou. Proti tomuto nařízení neexistuje žádná diskuze ohledně jednacího řádu, nemusíte zkoušet … PAN SYNADINOS BUDE VYSLECHNUT. Neexistuje žádná diskuze ohledně jednacího řádu, a pokud se pane Goldich neuklidníte, dostanete uklidňovací prostředky! Tedy… Tak, děkuji mnohokrát. O dalším průběhu vyšetřování… Vás budu… dalšího vyšetřování… O dalším průběhu… Jednáme zde na základě jednacího řádu, o dalším průběhu Vás dámy a pánové budu informovat, nyní ZAČNEME S HLASOVÁNÍM, mnohokrát děkuji. Řecký poslanec z lavice směrem k Schlzovi zakřičel: „Náckové!

Řecký poslanec Synadinos musel pod nátlakem opustit sál, média část záznamu vystřihla
V březnu 2016 se řecký poslanec Synadinos citací vyjádřil hanlivě k Turkům. Martin Schulz vyzval řeckého poslance, aby opustil jednací sál. Německý WELT přinesl videozáznam z tohoto jednání. Důležitou část, kde Martin Schulz poslanci vyhrožuje, že ho ze své funkční pozice nechá vyvést ze sálu, ovšem nechal WELT vystříhnout. My máme k dispozici celý, nesestříhaný záznam.

Fungování EU parlamentu popírá parlamentní demokracii
Z původního videa je zřetelné, že poslanec Synadinos nebyl ze sálu vyhozen v dopoledních hodinách, kdy přednesl nevhodnou citaci vůči Turkům, nicméně až ve druhé polovině zasedání a to před hlasováním. Opozici byl rozhodnutím předsedy EU parlamentu Schulze odebrat jeden právoplatný hlas. Zarážející a proti jakýmkoliv demokratickým principům odporující je skutečnost, že jsou „nepohodlní“ poslanci vyslýcháni a vyšetřováni, jak nadále z videa vyplývá. Martin Schulz, který se ve svém rozhodnutí zašťiťuje Článkem 165 jednacího řádu, vysílá urážlivé poznámky k poslanci Goldichovi, i když je to v rozporu s uvedeným článkem.

Legislativu nenavrhují zvolení poslanci, nýbrž nikým nevolení komisaři
Britský poslanec Nigel Farage při své interpelaci v EU parlamentu 1.února 2017 poukázal na skutečnost, že výhradní právo navrhovat legislativu mají pouze nevolení komisaři, jako například paní Mogherini, nikoliv poslanci. Poslanci se mohou pouze účastnit diskusí a hlasování.

Úprava článku 165 znemožňuje svobodný přístup k informacím
Podle deníku WELT, který se odkazuje na španělský deník „La Vanguardia“, může předseda EU komise vypnout živé vysílání z jednání. Inkriminovaný materiál na audio a video záznamech bude vymazán pro to, aby se nedostal na veřejnost. Přítomní novináři tedy již nebudou mít k dispozici materiál, který by veřejnosti předložili. Části politiků – převážně z opozičních frakcí – se toto rozhodnutí vůbec nelíbí. Během debaty v prosinci vyjádřili Gerolf Anne Mans z belgicko-vlámské nezávislé strany Vlaams Belang obavy, že pravidlo „může být zneužito těmi, kteří budou reagovat hystericky, kteří označují opoziční poslance jako rasistické a xenofobní, zatímco ti pouze vyjadřují jen politicky nekorektní názory“. Další opoziční politici, jako např. Helmut Scholz jsou přesvědčeni, že každý poslanec má právo vyjádřit se svobodně k dalšímu fungování Evropy a toto právo by nemělo být nikomu upíráno.

Příspěvek připravil Zdeněk Chytra[:]

Comments

comments