Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat

[:cs]Ochrana osobních dat
Informace o uživatelích webu Freedom for Europe jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uživatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi webu Freedom for Europe to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti uživatele vymazat z naší databáze. Osobní údaje uživatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Provozovatel webu se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nepředá žádné další osobě.

Odběr aktualit a newsletteru
Zadáním své emailové adresy potvrzuji, že souhlasím se zasíláním informací o novinkách a akcích. Zasílání informací lze kdykoli zrušit, newslettery obsahují odkaz pro přímé odhlášení této služby. Emailová adresa bude sloužit výhradně k výše zmíněnému účelu a nebude v žádném případě poskytnuta třetí straně.[:]