[:cs]

Minulý rok nám přinesl řadu teroristických útoků z řad migrantů, úspěšné hlasování o Brexitu a spousta dalšího. Jeden by čekal, že se politické špičky EU chytí za nos a změní kurs své politiky. Bohužel, opak je pravdou…

Jak se můžete přesvědči zde, 16. února Evropský parlament odhlasoval řadu usnesení o zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy. Výživné jsou zejména body 127 a dále. Ale už v úvodu jsou zmíněny odkazy na to, že z EU má být postupně Evropská federace, nebo zde třeba zmiňují evropský pilíř sociálních práv.

A pak začne výčet usnesení, který doporučuji číst jen v případě, že máte silný žaludek. Ale pojďme k těm bodům, které jsem chtěl hlavně zmínit:
127. vyzývá k naléhavé revizi dublinského nařízení a zřízení celounijního právně závazného systému přerozdělování žadatelů o azyl mezi členskými státy na základě spravedlivého a závazného přidělení;
128. upozorňuje na skutečnost, že vzhledem k bezprecedentním tokům migrantů, které dosáhly a i nadále dosahují vnějších hranic Unie, a k rychlému nárůstu počtu osob, které žádají o mezinárodní ochranu, Unie potřebuje závazný a povinný legislativní přístup k přesídlování, jak uvádí program Komise pro migraci;

Ano, jedná se opět a znovu o tlak na zavedení kvót na přerozdělování migrantů. Jednak je to nesmysl (jak chcete držet někoho na území, kde nechce být?) a jednak je to nepřípustný nátlak proti naší imigrační politice. To vše je důsledek podpisu Lisabonské smlouvy. Vzpomeňte si na to, kdo tak zuřivě agitoval pro podpis této smlouvy a kdo před ní varoval…
Za sebe mohu říct, že kdyby dnes bylo referendum o vystoupení z EU, ani okamžik neváhám a hlasuji pro czexit. Absolutně nevěřím, že je EU reformovatelná. Její představitelé každým dnem dokazují pravý opak.

Autor: Vítězslav Stanovský
Publikováno se souhlasem autora

Mar[:]

Comments

comments

redaktor a zakladatel facebookové stránky Welcome to Reality | Vítejte v realitě a stejnojmenné facebookové skupiny Welcome to Reality | Vítejte v realitě email: marek@freedomeurope.eu