[:cs]18. leden – Kalendárium[:]

[:cs]18. leden je 18. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku zbývá 347 dní
Svátek slaví Vladislav. Vladislav je mužské jméno slovanského původu. Vykládá se jako slavný vládou, slavící vládu. Podle českého kalendáře má svátek 18. ledna. Jeho ženskou variantou je Vladislava.

Pečeť Václava IV.
By Otto Posse (1847-1921) – scan from original book, Public Domain, Link

]18. ledna v roce 1409 vydal Václav IV. Dekret kutnohorský, kterým omezil vliv cizinců na pražské univerzitě.
Dekret kutnohorský je listina omezující vliv cizinců na pražské univerzitě vydaná 18. ledna 1409 za vlády Václava IV., na jejím vzniku se podílel především Jan Hus, Jeroným Pražský a Jan z Jesenice, přední členové reformní skupiny na univerzitě. Podle dekretu obdržel český národ na univerzitě tři hlasy, ostatní národy (saský, bavorský a polský) jeden. „Národy“ na středověkých univerzitách byly spolky sdružující studenty a eventuálně profesory podle země jejich původu. Český národ na pražské univerzitě zahrnoval všechny studenty a profesory pocházející z Čech, Moravy (tedy i německy hovořící), Uher a Sedmihradska. Dekret se týkal pouze třífakultního učení, ne právnické univerzity.

Dekret kutnohorský – jedno z nejznámějších dochovaných vyhotovení, notáøský instrument zhotovený pro Jana Husa z 18. záøí 1414
Autor: Original uploader was Lsla at cs.wikipedia – Original source: http://www.lib.cas.cz/index.php?page=077Transferred from cs.wikipedia; Transfer was stated to be made by User:sevela.p., Volné dílo, Odkaz

Za dob husitství rozdělila diskuse o Wyklifových spisech univerzitu na skupinu českých mistrů kolem Husa, kteří byli pro reformu, a na zahraniční (zvláště německé) profesory, kteří byli proti ní. Roku 1403 byl většinou německých hlasů vydán zákaz Wyklifova učení – bylo prohlášeno za kacířské. Napětí mezi reformní skupinou složenou především ze členů českého národa a ostatními mistry a studenty nadále rostlo a přeměnilo se v otevřený boj o vliv na univerzitě.

Na jaře roku 1408 se konečně kardinálové dohodli na svolání koncilu do Pisy, kde se mělo vyřešit papežské schizma. K Pise upjal své naděje i Václav IV., který doufal, že se zde (skrze osobu nově zvoleného papeže) vyřeší i problém jeho znovuzískání titulu římského krále, kterým se od roku 1402 tituloval i Ruprecht Falcký. Protože se pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka, stejně tak jako Ruprecht Falcký stavěl na stranu římského papeže Řehoře XII., požádal Václav IV. univerzitu, aby se k účasti na koncilu v Pise vyjádřila. Doufal, že podporou vážené instituce posílí svůj hlas během následujících jednání. Problémem se ukázal postoj právě německých mistrů a studentů, kteří se ocitli v těžké situaci. Studovali sice v Praze, ale po ukončení studia měli s největší pravděpodobností směřovat do Německa, kde by se svým vzděláním mohli najít uplatnění. Zde by se ocitli pod pravomocemi Ruprechta Falckého, který jim nyní začal vyhrožovat, že pokud se univerzita

Václav IV. v době konání Kostnického koncilu 1415
Autor: Hermanni vod der Hardt – http://www.archive.org/details/lifetimesofhus00ltuoft, Volné dílo, Odkaz

postaví na stranu Václava IV., budou muset v budoucnu počítat s následky. Dalším důležitým aspektem věci byl fakt, že kancléřem univerzity byl pražský arcibiskup.

Této situace tedy využila reformní skupina a její zástupci Jeroným Pražský a právník Jan z Jesenice (Hus se jednání neúčastnil, protože v té době byl nemocný) odjeli do Kutné Hory (resp. na Točník), kde v té době panovník pobýval a pokusili se získat, co se jen dalo. Jestli myšlenka dekretu měnícího hlasy na univerzitě pocházela od českých mistrů či od samotného panovníka, zůstává dodnes sporné. V pramenech se někdy uvádí, že mistři „byli překvapeni“ a z toho se vyvozuje, že se jednalo o okamžitě uskutečněný popud samotného Václava.

Důsledkem této změny byl odchod německé části profesorského sboru a studentů (celkem se jednalo o cca 800 osob) na univerzity ve Vídni, Krakově, Heidelbergu, Kolíně nad Rýnem, Erfurtu a vedl k

Odchod německých studentù z Prahy do Lipska (pohlednice z počátku 20. století)
Autor: neznámý – scan von Postkarte, Volné dílo, Odkaz

založení nové univerzity v Lipsku. Solidárně odešla i řada právníků, přestože se jejich univerzity dekret netýkal. Došlo tudíž k počeštění pražské univerzity a okamžitému úbytku o 80 % členů akademické obce.

Studenti, kteří po této změně opustili Karlovu univerzitu, odešli studovat jinam, nejčastěji do Lipska, čímž kvalita školy fatálně utrpěla. Zároveň byla ostentativně i nadále bojkotována pedagogy i studenty z ciziny.

Podle informace na stránce Národního památkového úřadu byl dekret projednáván a vyhlášen na hradě Točník u Berouna. V samotném dekretu se píše: Dáno na Horách Kutných, osmnáctého dne měsíce ledna.

Jak vidno, v dávných dobách, byť s neblahými následky, uměl si český vladař s cizáky poradit. Vzácný to příklad pro vládu ČR.

Zdroj:
Wikipedie[:]

Comments

comments

Administrátorský profil, k publikování příspěvků autorů, kteří nemají profil na stránce

×
Ahoj!!
Jak vám můžeme pomoc?