17. Únor – Kalendárium- Nezávislost Kosova

17. únor je 48. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku zbývá 317 dní
Svátek mají Miloslava, Gracián, Alexius
V občanském kalendáři má dnes svátek Miloslava. Jejím mužským protějškem je Miloslav, který má jmeniny 18. prosince. Jména Miloslav i Miloslava patří ke starým slovanským jménům a za jejich latinskou obdobu jsou považováni Mansvet, který má svátek 3. září, a Gracián. Obě jména jsou vykládána jako „slavný milostí“, „slavící milost“ nebo také „milý a klidný“.
Gracián je dnes v římském kalendáři připomínán také. Byl nejspíše rodilým Římanem a narodil se ve „Věčném městě“ někdy ve 3. století. Patřil ke starobylému rodu Graciů. Stal se knězem a v roce 249 jej poslal papež Fabián jako misionáře do Galie. Tak se dostal Gracián do Tours, kde ho lidé brzy provolali prvním zdejším biskupem. V té době však celou říší zmítala vlna

Obraz sedmi zakladatelů řádu servitů
Autor: Unknown, Italian – http://2.bp.blogspot.com/_jAr-z0nLqt8/R6CdGPD_1mI/AAAAAAAAAtQ/3j1Gommzu2s/s1600-h/fondatori_s.jpg, Volné dílo, Odkaz

křesťanského pronásledování. Když strůjce pogromů císař Decius (251) zemřel, nastal všude na krátký čas klid a mír. Biskup Gracián působil potom ve své diecézi celé půlstoletí, aby se nakonec dožil toho nejkrutějšího pronásledování křesťanů, které nastalo za císaře Diocletiana. Biskup sám měl štěstí – nezahynul rukou katů, ale tiše zesnul 18. prosince 301 v Tours. Po jeho smrti osiřel biskupský stolec na plných 36 let.
O dnešním církevním svátku se dá říci, že má dva názvy. Jeden zní Alexius a druhové a další – Sedm zakladatelů řádu servitů. Tento řád má svůj původ ve Florencii, kde se roku 1233 spojilo sedm stejně smýšlejících bohatých měšťanů ke společnému životu. Nejprve žili ve městě, ale později odešli na horu Senariu. Vybrali si řeholi sv. Augustina, ale určili si vlastní oděv a dali si jméno Řád služebníků Panny Marie – servitů. Servité byli později přiřazeni k řádům žebravým. Všech sedm zakladatelů bylo společně v roce 1888 svatořečeno, jejich hroby jsou na hoře Senario. Řád je dnes rozšířen téměř po celé Evropě, v jižní Africe, Austrálii i obou Amerikách.

Kosovo

17.2. roku 2008 Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku.
Americký viceprezident Joe Biden a separatistický vůdce Hashim Thaçi s Deklarací nezávislosti Kosova
Autor: Office of Prime Minister of Kosovo http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,8, Volné dílo, Odkaz

Kosovo je území na Balkánském poloostrově, o jehož postavení se stále vedou spory na mezinárodní půdě.

  • Na základě deklarace nezávislosti z roku 2008 tvoří Kosovskou republiku[1]. Většina demokratických států již samostatnou Kosovskou republiku uznala. Ostatní státy se v současné době k nezávislosti tohoto území vyjadřují.
  • Srbsko, jehož integrální součástí bylo toto území v letech 1912–1915, 1918–1941 a 1945–1999, je i nadále považuje za svou součást. Podle srbské ústavy z roku 2006 je Autonomní oblast Kosovo a Metochie nedílnou součástí Srbska.

Hlavním městem je v obou případech Priština. Region sousedí s Albánií, Makedonií, Černou Horou a Srbskem (zbytkem Srbska)

Kosovo
Autor: NBUPolSci VeraGeorgievaVlastní dílo, Volné dílo, Odkaz

Jméno Kosova je citlivou otázkou jak pro Srby, tak pro Albánce. Na „hlavním“ názvu (odvozeném ze slovanského кос – „kos“) se obě etnika shodují – Kosovo (srbsky Косово; albánsky Kosova či Kosovë). Před rokem 1945 Srbové tuto oblast spolu s okolními kraji zahrnovali pod „Staré Srbsko“. Ale druhá část názvu – Metochie (srbsky metochija z řeckého μετόχια – „klášterní panství“) – je předmětem sporu. Srbové tak nazývají západní, s Černou Horou a Albánií hraničící třetinu Kosova, kde měl od středověku až do komunistického znárodnění v r. 1945 velké pozemky Pečský patriarchát Srbské pravoslavné církve. Pro Srby přídavek „a Metochie“ neznamená pouze přesnější geografické určení, ale především symbolizuje starobylý pravoslavný charakter oblasti. Ze stejného důvodu naopak Albánci tento přídavek ostře odmítají a trvají na souhrnném jméně Kosovo, popř. Metochii spolu s přilehlými oblastmi Albánie neoficiálně jmenují jako Rrafshi i Dukagjinit („Dukagjiniho pláň“; podle Leka Dukagjiniho, albánského vládce a slavného zákonodárce z 15. století).

A tak zatímco podle ústavy Srbska je oficiálním názvem území Kosovo a Metochie (srbsky Косово и Метохија, Kosovo i Metohija), nynější separatistická kosovoalbánská vláda, spolu s UNMIK, stejně jako Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 používají výhradně název Kosovo. (Ovšem i v samotném Srbsku se hovorově zpravidla Metochie vynechává, nebo se používá sloučenina Kosmet či zkratka KiM.)

Proměnlivá míra autonomie, skrytý boj mezi převážně muslimskými Albánci a pravoslavnými Srby o převahu, jakož i změny politicko-ekonomického zřízení se opakovaně projevovaly v názvu autonomního Kosova:

  • Autonomní Kosovsko-metochijská oblast (Autonomna Kosovsko-Metohijska Oblast, Territori Autonom i Kosovës dhe Metohisë) – od 1946, v dobové terminologii oblast měla naznačovat nižší míru samosprávy než měla pokrajina, v tomto případě jen Vojvodina
  • Autonomní provincie Kosovo a Metochie (Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija, Krahina Autonome e Kosovës dhe Metohisë) – od 1963
  • Socialistická autonomní provincie Kosovo (Socijalistička Autonomna Pokrajina Kosovo; Krahina Socialiste Autonome e Kosovës) – od 1974
  • Autonomní provincie Kosovo a Metochie (Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija, Krahina Autonome e Kosovës dhe Metohisë) – od 1990

Změna z roku 1963 zdůraznila povýšení statutu území a jeho větší míru samosprávy, Kosovo se tak dostalo na roveň (rovněž srbské) Vojvodině. V roce 1974 proběhla v celé SFRJ velká státoprávní reforma, která přiznala republikám a autonomním provinciím nové ústavy a širší pravomoci. Kosovu byla z názvu odebrána „Metochie“, aby se vyšlo vstříc místní albánské většině, a přidán atribut „socialistická“ – v souladu s tehdejší politikou státu. Rozpad Jugoslávie a restaurace kapitalismu znamenaly opět změnu názvu kosovské oblasti, a to v opačném duchu: socialismus byl vypuštěn, naopak opět přidán dovětek „a Metochie“. Byl to vnější symbol snahy více Kosovo připoutat k vlastnímu Srbsku.

Etnické složení Kosova v roce 2011
Autor: LilicVlastní dílo, CC BY-SA 3.0 rs, Odkaz

Kosovo – wikipedie

 

Comments

comments

fotograf, autor, administrátor a vlastník webu Freedom for Europe Profil na Facebooku www.michalhurby.eu Fotogalerie na Flickr | Fotoreportáže na Flickr email:webmaster@freedomeurope.eu

×
Ahoj!!
Jak vám můžeme pomoc?